Behoud van monumenten Behoud van volgende monumenten:
• Hoekpand Linnaeusstraat hoek Wyttenbachstraat/Amsterdam
• Anna- en Mariapaviljoen/Amsterdam
• Koekjesfabriek Ruysschstraat 81-87/Amsterdam
• Gevels van de panden met een sterke binding van de Joodse arbeidersklasse van Camperstraat hoek Tilanusstraat 38-58
• Ambtenarengebouw Wibauthuis te Amsterdam
• Gebouw Frascati in Stadskanal/Provincie Groningen
natuur en milieu Natuur & Milieu
• Behoud van het monumentale park/Soest
• Heropenen van het historische station Eysden/Limburg
2e OOsterparkstraat

Project:

• 2e Oosterparkstraat 35-47/Amsterdam

Project: Laat 19e eeuws woonblok/Amsterdam

Van Zesenstraat • Van Zesenstraat 411-425
• Pontanusstraat 14-21
• Pieter Vlamingstraat 84-96
Weesp Armenhuis • Armenhuis in Weesp