Welkom

Onze Stichting voor Monumentenbehoud Nederland is opgericht 21 november 2002
Wij zijn een organisatie die zich ingevolge haar doelstellingen en feitelijke werkzaamheden richt op het behoud van monumenten.


Fresco Anton Rooskens - Maart 2005


De Stichting heet zich in haar doelstellingen beperkt tot de bescherming van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder.
De Stichting heeft als doel bescherming van historische cultuurmonumenten die zich ruimtelijk manifesteren.

Statuten van de Stichting Monumentenbehoud Nederland

Notariele akte
Die mensen achter onze Stichting zijn:

• Voorzitter J. Smit, Diemen, voormalig gemeenteraadslid in Diemen

• Secretaris Drs. F.J.Colon, Amsterdam, afgestudeerd in sociaal-economische geschiedenis aan de Vrije Universiteit, bijvakken maatschappijleer en vervoerseceonomie

• Dr. Zondergeld, Weesp, bestuurslid, ex-hoofddocent Nieuwste Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

• De Heer A. Kuyper

Als u vragen hebt a.u.b. contact ons.